Om Aarhus Hostel

Historien om Aarhus Hostel

Igennem 134 år har Aarhus Hostel været fyldt med liv og denne historie omkring Aarhus Hostels forvandling vil her kort blive genskabt.

Kolt Fri- og Efterskole

I 1879 blev den første udgave af Kolt Fri- og Efterskole, senere kendt som Aarhus Hostel opført. Det var Jørgen Teilmann der i sin tid fik Kolt Fri- og Efterskole opført. I de første 90 år af skolens levetid havde skolen kun tre forskellige lederpar nemlig; Julie & Kristian Højmark (1879-1924), Margrethe & H.P. Bertelsen (1924-1946) og Kirsten & Wagner Jensen (1946-1971).

Allerede i 1890 valgte man, at tilbygge en skolestue mere og der blev lavet nogle enkelte elevværelser.  Igen i 1903 byggede man til skolen i form af endnu en skolestue sammen med flere elevværelser. Derudover indrettede man en af de tidligere skolestuer til en lejlighed med dertilhørende lærerindeværelse.  I 1919 byggede man endnu en skolestue.

I 1955 foretog man endnu en udbygning af skolen, så der blev mulighed for at have flere efterskoleelever boende.

Kolt Ældrehøjskole

Grundet et faldende elevtal valgte man at lukke efterskolen definitivt i 1967. Dog kørte man børneskolen videre indtil man i 1971 traf beslutningen om også at lukke denne.  I 1968 åbnede man dørene for Kolt Ældrehøjskole og man forsøgte her at afholde de første kurser for folkepensionister. Efter lukningen af børneskolen blev nu hele skolen brugt som højskole for ældre. Kirsten og Wagner Jensen fortsatte som forstanderpar for højskolen i de første seks år af dens levetid.  I 1977 ansatte man et nyt forstanderpar ved navn Bodil og Christen Christensen. I 1983 døde Bodil og i 1986 blev Christen gift med Hilda, som hjalp med at styre højskolen indtil 1992.

I 1982 byggede man endnu en gang til skolen og foretog adskillige forbedringer. Der blev bygget flere værelser i stueetagen sammen med en foredragssal, endnu en spisesal og dagligstue.

I 1992 blev der lavet toilet og bad på de fleste af værelserne samtidig med at mange af lokalerne blev moderniseret, af det nye forstanderpar Lisbeth Svensmark Hulgaard og Hans Hulgaard.  I 2010 blev Kolt Ældrehøjskole lukket og stod tom i to år. Den 01. oktober 2012 blev højskolen opkøbt af Michael Skanderby og Ann- Mari Høøck for at blive omdannet til et hostel, hvor dele af hostellet bruges til udlejning.

Aarhus Hostel åbner

I starten af 2013 blev højskolen godkendt som vandrehjem og her blev det nye Aarhus hostel til.  Så nu emmer der på ny af liv og glade dage på den gamle hyggelige skole. På Aarhus hostel kommer der gæster fra hele landet samt udlandet. De kommer for at nyde de dejlige omgivelser og for hurtigt at kunne komme ind til Aarhus midtby for at opleve hvad Aarhus har at byde på. En del af hostelet bruges til udlejning, så gæsterne kan holde en fest eller et firmaarrangement i trygge rammer, hvor der er mulighed for at have overnattende gæster.